Pôdohospodárstvo

 
Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 2.6.2016POZVÁNKA pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.júna 2016 (štvrtok) o 15,30hod., v zasadačke okresnej kancelárie SMER – SD Komenského 6, 010 01 Žilina Program: 1. Otvorenie 2. Reštitučný zákon 3. Diskusia 4. Rôzne a záver Prosím