Pôdohospodárstvo

 
Zasadanie členov OO sekcie pôdohospodárstva a zasadnutie klubov Solinky a Vlčince POZVÁNKA   pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva spojené so zasadaním klubov Solinky a Vlčince ktoré sa uskutoční   dňa 24. novembra 2011(štvrtok) o 16,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie Kuzmányho 8, 010 01 Žilina          S programomZasadnutie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva P O Z V Á N K A pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2011(štvrtok) o 16,00 hod., v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Hosť : predseda Slovenský Zväz Záhradkárov Ing. František Englárt