Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

Členom okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

 

P O Z V Á N K A

 

pozývam Vás na zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva,

ktoré sa uskutoční

dňa 1.júna 2010(utorok) o 16,30 hod.,   

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

 

Program :

1.      Otvorenie

2.      Podpora stredného odborného školstva

3.      Diskusia

4.      Záver

 

Prosím o potvrdenie účasti.

 

 

S pozdravom

Ing. Marta Moravcová

vedúca okresnej odbornej sekcie