Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

Členom okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

 

 

P O Z V Á N K A

 

pozývam Vás na zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva,

ktoré sa uskutoční

 

dňa 27. apríla 2010(utorok) o 16,30 hod., 

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina   

 

 

Program :      

1/ Otvorenie

2/ Príprava plánu činností

3/ Diskusia

4/ Záver

 

Teším sa na vzájomnú spoluprácu.

 

   S pozdravom

                                                 Ing. Marta Moravcová

                                                             vedúca okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva