Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA

 

na zasadanie okresnej odbornej sekcie

pôdohospodárstva, 

 

dňa 22. júna 2012 (piatok ) o 14,00 hod., 

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

 

Hosť : Ing. Tibor Lebocký – poslanec NR SR

 

Na témy : 

Poľovníctvo v rámci SR

  • vzťahy Slovenského poľovníckeho zväzu s agrosektorom
  • poznatky s obcami o návšteve rôznej zvery v obciach
  • prípadná príprava nových noriem
  • iné poznatky Slovenského poľovníckeho zväzu

 Prosím o potvrdenie účasti.

 S pozdravom

                       

                        Ing. Pavol Hrebeňár, v.r., 0907 734 355, vedúci odbornej sekcie