KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 17. Októbra 2013

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie
KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky,
ktoré sa uskutoční dňa dňa 17. Októbra 2013 (štvrtok) o 16,30 hod.,
v zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 ŽilinaS programom:

 • Energetická politika Slovenskej Republiky - návrh
 • Analýza činnosti Štátnej energetickej inšpekcie
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

 • Bezpečná dodávka energie (Secure Energy Supply)
  Tému som prednášal na medzinárodnej konferencií SEZ 2013,
  26.septembra v Slovenskej nukleárnej spoločnosti.


  Prosíme potvrdiť Vašu účasť.

  S pozdravom

  Ing. Dušan Petrík, v.r.
  vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie
  dusan.petrik@gmail.com, okresza@strana-smer.sk