Zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 27. januára 2012

POZVÁNKA

 

pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS

ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO,

ktoré sa uskutoční

 

v Žiline dňa 27. januára 2012 (piatok) o 13.00 hod.,

v malej zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1

 

 

Hosť zasadnutia : Ing. Jozef Holjenčík Csc .

- predseda Rady pre reguláciu

 

Program:

1. Otvorenie

2. Ekonomická situácia mesta Žilina – predpoklad na r. 2012

3. Pripravované aktivity v meste Žilina v r. 2012

4. Postavenie a funkcie Regulačného úradu v procese regulačnej politiky a cenotvorby

    4.1. Kompetencie štátu v zastúpení Ministerstvom hospodárstva v procese regulačnej politiky a cenotvorby

    4.2. Zhodnotenie regulačného obdobia 2009-2011, Regulačná politika v r. 2012-2016

    4.3. Ceny energií Slovensko vs. Európa

    4.4. Poplatky za odvod do jadrového fondu

    4.5. Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v podmienkach Európy a SR

5. Možnosti využitia fotovoltaiky v komunálnej sfére

6. Rôzne

    6.1. Informácia o konštituovaní Rady riaditeľov pri vedení mesta Žilina

    6.2. Prehliadka urbanisticko-architektonických štúdií riešiacich objekty a časti mesta Žilina

7. Diskusia

8. Záver

 

Prosíme potvrdiť Vašu účasť na telefónnom čísle 0905 514 666, alebo na e-mail: dusan.petrik@gmail.com

S pozdravom

Ing. Dušan Petrík

vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie