Regionálny rozvoj a Životné prostredie

 
Pracovné stretnutie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia POZVÁNKA  pozývam Vás na pracovné stretnutie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia,  ktoré sa uskutoční dňa 04.decembra 2012 (utorok) o 16,00 hod., v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina.   Program : 1. Otvorenie 2. HodnotenieZasadanie OOS regionálneho rozvoja a životného prostredia Členom okresnej odbornej sekcie   POZVÁNKA pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia   dňa 19.januára 2012 (štvrtok) o 16,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina   Program