Zasadanie OOS regionálneho rozvoja a životného prostredia

Členom okresnej odbornej sekcie

 

POZVÁNKA

pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie

regionálneho rozvoja a životného prostredia

 

dňa 19.januára 2012 (štvrtok) o 16,00 hod., 

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

 

Program :      

  1. Otvorenie

  2. Plán činností sekcie

  3. Záver

 

Prosím o potvrdenie účasti. (0908 209 051, 0910 578 293, okresza@strana-smer.sk, moravagra@centrum.sk )

 

S pozdravom

 

 

Ing. Marta Moravcová v.r.

vedúca okresnej odbornej sekcie