Školstvo, Kultúra a Šport

 
Poďakovanie za stretnutie pánovi Čaplovičovi Ing. Rudolf Michalec, vedúci Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry strany SMER - SD   Pán                                               Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD   POZVÁNKA Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční dňa 07.11.2011 o 16.00 hod. v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho