Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD

Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva

 

POZVÁNKA

pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD, ktoré sa uskutoční

dňa 18.mája 2010(utorok) o 16,00 hod., 

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

 

Program :      

  1. Otvorenie

  2. Príprava  MDD

  3. Rôzne

  4. Diskusia

  5. Záver

 

Predpokladaný záver rokovania 17,00 hod.

 

Prosím o potvrdenie účasti.

 

S pozdravom

 

 

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská v.r.

vedúca okresnej odbornej sekcie