Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva

Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva

 

 

P O Z V Á N K A

 

pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD, ktoré sa uskutoční

 

dňa 20. apríla 2010(utorok) o 16,00 hod., 

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina   

 

 

Program :      

1/ Otvorenie

2/ Prezentácia členov okresnej odbornej sekcie

3/ Štatút okresnej odbornej sekcie SVaZ strany Smer-SD, práva a povinnosti členov sekcie zodpovednosť členov sekcie za konkrétnu oblasť 

4/ Plán práce okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer- SD na rok 2010, harmonogram stretnutí, stanovenie priorít 

5/ Programové zameranie strany Smer-SD pre volebné obdobie 2010-2014

6/ Spolupráca s Okresnou radou strany Smer-SD, krajskou odbornou sekciou sociálnych vecí a zdravotníctva, klubmi Okresnej organizácie  Smer – SD Žilina, Žilinským samosprávnym krajom, orgánmi štátnej správy, samosprávy, poslaneckým klubom

7/ Poradenská činnosť na úseku sociálnych vecí, zdravotníctva

8/ Rôzne

9/ Diskusia

 10/ Záver

 

Predpokladaný záver rokovania 17,30 hod.

 

   S pozdravom

                                                 PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská v.r.

                                                             vedúca okresnej odbornej sekcie