Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD

Členom okresnej odbornej sekcie
sociálnych vecí a zdravotníctva


POZVÁNKA

pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD,
ktoré sa uskutoční dňa 13. 02. 2013 (streda) o 16,00 hod.,
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 ŽilinaProgram :
1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa predkladanou správou o problémoch v oblasti samosprávy a nároky na ich riešenie v oblasti SS a zdravotných na základe podnetov zo stretnutí predsedu vlády SR a predsedami VÚC a zástupcami Združenia miest a obcí SR.
3. Oboznámenie sa s pripravovanou novelou zákona – Ošetrovateľský proces
v zariadeniach SS.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

Predpokladaný záver rokovania 17,30 hod.
Prosím o potvrdenie účasti do 08. 02. 2013.

S pozdravom
Mgr. Iveta Medveďová
vedúca okresnej odbornej sekcie