DVIT - doprava, výstavba a informačná technológia

 
Zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 26. novembra 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 26.novembra 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v Dopravnom podniku mesta Žilina s.r.o. Kvačalova 2, 011 40 Žilina S programom: Otvorenie História, súčasnosť a perspektíva rozvoja DPMŽ - prednesie Ing. Ján Barienčík ExkurziaZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 10. septembra 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 10.septembra 2015 (štvrtok) o 16,00 hod., v sídle spoločnosti EUROVIA na Bytčianskej ceste v Považskom Chlmci. Téma stretnutia je: "STAVBA D3 ŽILINA – STRÁŹOV – BRODNO" Ing. František Holeša, v.rZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 11. júna 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2015(štvrtok) o 16,00 hod., v sídle firmy: Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Priemyselná 14, 010 01 Žilina Téma stretnutia je: "Riadiace systémy Scheidt & Bachmann v doprave SR" Prednesie:Zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 22. apríla 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla 2015(streda) o 11,00 hod., V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina Za účasti Štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky :