DVIT - doprava, výstavba a informačná technológia

 
KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 13. Marca 2014POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 13. Marca 2014 (štvrtok) o 16,00 hod., v Dopravnej škole, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina Téma: „Výchova odborníkov pre oblasť dopravy, prepravy a logistiky“ Tému prednesie: Ing. Rudolf Michalec