DVIT - doprava, výstavba a informačná technológia

 
Zasadanie KOS a OOS DVIT, vedúcich odborných sekcií, vedúci klubov v okrese Žilina POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2011 (utorok ) o 16,00 hod v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina) GPS: N 49o 12,3775 / E 018o 46,3380   Hosť : tieňový minister Ing. Ľubomír Vážny ministerstvoZasadanie KOS a OOS DVIT P O Z V Á N K A pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2011(štvrtok ) o 16,00 hod., v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina) GPS: N 49o 12,3775 / E 018o 46,3380 Na tému : „Postavenie a významZasadanie KOS a OOS DVIT „Riešenie statickej dopravy v meste Žilina a na Slovensku“ P O Z V Á N K A  pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční  dňa 22. septembra 2011(štvrtok ) o 16,00 hod.,  v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina) GPS: N 49o 12,3775 / E 018o