DVIT - doprava, výstavba a informačná technológia

 
UZNESENIE zo zasadania KOS a OOS DVIT KOS a OOS DVIT na svojom zasadaní dňa 9.12.2010prijala toto stanovisko k výstavbe D a RC v ŽSK :   1) Trvá na začatí výstavby D1 úseku Hričovské Podhradie – Dubná Skala – Ivachnová v roku 2011   2) Žiada začať výstavbu  D3 v úseku ČadcaZasadanie KOS a OOS DVIT - Súčasný stav a perspektívy rozvoja stavebníctva v ŽSK a na Slovensku POZVÁNKA   pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční   dňa 20. mája 2010 (štvrtok) o 16,00 hod.,  v zasadačke firmy PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina        Na tému : „Súčasný stav a perspektívy rozvoja stavebníctva v Žilinskom samosprávnomPozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT POZVÁNKA     pozývame* Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční     dňa 7. apríla 2010(streda) o 16,00 hod.,  v zasadačke predsedu Žilinského samosprávneho kraje Komenského 48, 010 01 Žilina        Na