Zasadanie KOS a OOS DVIT - Súčasný stav a perspektívy rozvoja stavebníctva v ŽSK a na Slovensku

POZVÁNKA

 

pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční

 

dňa 20. mája 2010 (štvrtok) o 16,00 hod., 

v zasadačke firmy PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina   

 

 

Na tému :

„Súčasný stav a perspektívy rozvoja stavebníctva v Žilinskom samosprávnom kraji a na Slovensku “

prednesie: Ing. Ján Majerský PhD.

 

 

S pozdravom

Ing. František Holeša, v.r.

0905 313 435