Zasadanie KOS a OOS DVIT „Riešenie statickej dopravy v meste Žilina a na Slovensku“

P O Z V Á N K A

 pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční

 dňa 22. septembra 2011(štvrtok ) o 16,00 hod., 

v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina)
GPS: N 49o 12,3775 / E 018o 46,3380

 

         Na tému :    

„Postavenie a význam Dopravnej akadémie vo výchove mládeže, logistike, odosielateľstve, cestovnom ruchu a autoopravárenstve “

 prednesie: Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie

 

          S pozdravom

                                                                            Ing. František Holeša, v.r.