zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 3. decembra 2015zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 3. decembra 2015 POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 3.decembra 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v klubovni pod kongresovou halou Žilinského samosprávneho kraja, KomenskéhoZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 26. novembra 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 26.novembra 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., v Dopravnom podniku mesta Žilina s.r.o. Kvačalova 2, 011 40 Žilina S programom: Otvorenie História, súčasnosť a perspektíva rozvoja DPMŽ - prednesie Ing. Ján Barienčík ExkurziaZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 10. septembra 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 10.septembra 2015 (štvrtok) o 16,00 hod., v sídle spoločnosti EUROVIA na Bytčianskej ceste v Považskom Chlmci. Téma stretnutia je: "STAVBA D3 ŽILINA – STRÁŹOV – BRODNO" Ing. František Holeša, v.rzasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 18. júna 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2015 (štvrtok) o 16,00 hod., V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina Téma: "Využívanie tepelných čerpadiel - súčasť efektívnych riešeníZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 11. júna 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2015(štvrtok) o 16,00 hod., v sídle firmy: Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Priemyselná 14, 010 01 Žilina Téma stretnutia je: "Riadiace systémy Scheidt & Bachmann v doprave SR" Prednesie:Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 21.5.2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2015 o 15,30 hod. / štvrtok /, V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina Program: 1. Otvorenie 2. Politická informácia 3. Informácie o SH SR / zástupcaZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 22. apríla 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla 2015(streda) o 11,00 hod., V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina Za účasti Štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky :zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 16. Apríla 2015POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 16. apríla 2015 (štvrtok) o 15,30 hod., v zasadačka okresnej kancelárie SMER - SD, Kuzmányho 8,010 01 Žilina Témy: Elektro- mobilita v EU a SR Aktuálne problémy KVET (Kombinovaná