Zasadanie OS Hospodárstva a Energetiky 18. 12. 2014POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2014 (štvrtok) o 16,00 hod., v zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina S programom: Štúdia realizovateľnosti technologického spracovaniaZasadanie OOS Regionálneho rozvoja a životného prostredia, 10.12.2014 POZVÁNKA na zasadanie Okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2014 (streda) o 16,30 hod. v zasadačke okresnej kancelárie strany SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina S programom : Otvorenie Odborná prednáškaKOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 13. Marca 2014POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 13. Marca 2014 (štvrtok) o 16,00 hod., v Dopravnej škole, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina Téma: „Výchova odborníkov pre oblasť dopravy, prepravy a logistiky“ Tému prednesie: Ing. Rudolf Michalec