Zasadanie OOS Regionálneho rozvoja a životného prostredia, 4.11.2013POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie Regionálneho rozvoja a životného prostredia ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra 2013 (pondelok) o 16,30 hod., v zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina S programom: Otvorenie MožnostiKOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 17. Októbra 2013POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa dňa 17. Októbra 2013 (štvrtok) o 16,30 hod., v zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina S programom: Energetická politika Slovenskej Republiky -Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstvaPOZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. Októbra 2013 (utorok) o 15,00 hod., Miesto zasadnutia : Zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina na tému: Súčasný stav a perspektíva v oblasti LesnéhoKOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 24. Septembra 2013POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 24. Septembra 2013 (utorok) o 11,00 hod., Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina zasadačka predsedu, I. poschodie Za účasti Štátneho tajomníkaKOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 22. Augusta 2013POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 22. Augusta 2013 (štvrtok) o 15,00 hod., v Martine, VÁHOSTAV - SK Miesto stretnutia: ulica Záborského 2, Martin Stretnutie bude za účasti : Ing. Petra Mášu na tému: VýstavbaKOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 26. apríla 2013 POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 26. Apríla 2013 (piatok) o 11,00 hod., Miesto zasadnutia: MsÚ Žilina, Nám. Obetí Komunizmu 1, Malá zasadačka na prízemí úradu Na zasadaní sa zúčastni minister hospodárstvaZasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 21. marca 2013POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 21. Marca 2013 (štvrtok) o 15.30 hod.,, v zasadačke okresnej kancelárie (Kuzmányho 8, 010 01 Žilina) Témy: • Informácie zo zasadnutia rady EÚ pre energetiku • využívanieZasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 7. marca 2013POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 7. Marca 2013 (štvrtok) o 15.00 hod., v reštaurácií Pivárska Bašta RMUT (bývalá reštaurácia KAJMAN, po pravej strane, ako sa odbočuje na Bôrik) Témy: • InformáciePochvala sekcie Dňa 21. februára 2013 som sa zúčastnil zasadania KOS a OOS DVIT. Týmto sa chcem poďakovať vedúcemu sekcie Ing. Františkovi Holešovi za vysokú odbornosť sekcie a zodpovedný prístup, s ktorým pristupuje pri jej organizovaní. Bola nám predstavená Železničná stanica Žilina – Teplička, pridanú hodnotuZasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva POZVÁNKA