Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva POZVÁNKAPracovné stretnutie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia POZVÁNKA  pozývam Vás na pracovné stretnutie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia,  ktoré sa uskutoční dňa 04.decembra 2012 (utorok) o 16,00 hod., v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina.   Program : 1. Otvorenie 2. HodnotenieZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, dňa 29. novembra 2012(štvrtok) o 16,00 hod.,  na úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina zasadačka predsedu, I. poschodie   Prednáška na tému :      Téma: „Zámery rozvoja SprávyZasadanie KOS a OOS DVIT Žilina POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, dňa 19. júla 2012 (štvrtok ) o 16,00 hod., na úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina zasadačka predsedu, I. poschodie   Prednáška na tému :      Téma: „Uplatnenie § 112b Z. číslo 725/2004Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva POZVÁNKA   na zasadanie okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva,    dňa 22. júna 2012 (piatok ) o 14,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina   Hosť : Ing. Tibor Lebocký – poslanec NR SR   Na témy :  Poľovníctvo v rámci SR vzťahyZasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 27. januára 2012 POZVÁNKA   pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, ktoré sa uskutoční   v Žiline dňa 27. januára 2012 (piatok) o 13.00 hod., v malej zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1     Hosť zasadnutia : Zasadanie OOS regionálneho rozvoja a životného prostredia Členom okresnej odbornej sekcie   POZVÁNKA pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia   dňa 19.januára 2012 (štvrtok) o 16,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina   ProgramZasadanie KOS a OOS DVIT POZVÁNKA na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 17. januára 2012(utorok) o 16,00 hod.,  Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, zasadačka okresnej kancelárie   Prednáška na tému :      „Stratégia dopravy Slovenskej Republiky“   Prednesú