Pozvánka na riadny snem okresnej organizácie STRANY SMER–SD v Žiline POZVÁNKA Vážená pani, Vážený pán,   dovoľte mi pozvať Vás ako delegáta, delegátku na rokovanie RIADNEHO SNEMU OKRESNEJ ORGANIZÁCIE strany SMER –SD v Žiline, ktorýPoďakovanie za stretnutie pánovi Čaplovičovi Ing. Rudolf Michalec, vedúci Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry strany SMER - SD   Pán                                               Zasadanie členov OO sekcie pôdohospodárstva a zasadnutie klubov Solinky a Vlčince POZVÁNKA   pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva spojené so zasadaním klubov Solinky a Vlčince ktoré sa uskutoční   dňa 24. novembra 2011(štvrtok) o 16,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie Kuzmányho 8, 010 01 Žilina          S programomZasadanie KOS a OOS DVIT, vedúcich odborných sekcií, vedúci klubov v okrese Žilina POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2011 (utorok ) o 16,00 hod v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina) GPS: N 49o 12,3775 / E 018o 46,3380   Hosť : tieňový minister Ing. Ľubomír Vážny ministerstvoStretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD   POZVÁNKA Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční dňa 07.11.2011 o 16.00 hod. v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, KuzmányhoZasadnutie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva P O Z V Á N K A pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2011(štvrtok) o 16,00 hod., v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Hosť : predseda Slovenský Zväz Záhradkárov Ing. František EnglártZasadanie KOS a OOS DVIT P O Z V Á N K A pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2011(štvrtok ) o 16,00 hod., v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina) GPS: N 49o 12,3775 / E 018o 46,3380 Na tému : „Postavenie a významZasadanie KOS a OOS DVIT „Riešenie statickej dopravy v meste Žilina a na Slovensku“ P O Z V Á N K A  pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční  dňa 22. septembra 2011(štvrtok ) o 16,00 hod.,  v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina) GPS: N 49o 12,3775 / E 018o