UZNESENIE zo zasadania KOS a OOS DVIT KOS a OOS DVIT na svojom zasadaní dňa 9.12.2010prijala toto stanovisko k výstavbe D a RC v ŽSK :   1) Trvá na začatí výstavby D1 úseku Hričovské Podhradie – Dubná Skala – Ivachnová v roku 2011   2) Žiada začať výstavbu  D3 v úseku ČadcaStretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD     POZVÁNKA Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2010 o 16.00 hod. v sídle okresnej kancelárieII. rokovanie OS RR a ZP POZVÁNKA   Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som Vás pozvala na     II. rokovanie Okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia (OOS RR a ŽP) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční    dňa 27.05. 2010 o 16.30Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva Členom okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva   P O Z V Á N K A   pozývam Vás na zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 1.júna 2010(utorok) o 16,30 hod.,    v zasadačke okresnej kancelárie,Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD     POZVÁNKA Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2010 o 16.00 hod. v sídle okresnej kancelárieZasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva   POZVÁNKA pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD, ktoré sa uskutoční dňa 18.mája 2010(utorok) o 16,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie,Zasadanie KOS a OOS DVIT - Súčasný stav a perspektívy rozvoja stavebníctva v ŽSK a na Slovensku POZVÁNKA   pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční   dňa 20. mája 2010 (štvrtok) o 16,00 hod.,  v zasadačke firmy PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 01001 Žilina        Na tému : „Súčasný stav a perspektívy rozvoja stavebníctva v Žilinskom samosprávnomZasadanie odbornej sekcie Energetika a Hospodárstvo POZVÁNKA - pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Energetika a Hospodárstvo, ktoré sa uskutoční, dňa 6. mája 2010( štvrtok) o 16,30hod.,  v priestoroch Okresnej kancelárie SMER-SD , Kuzmányho 8 , 010 01  Žilina          Na tému :Zasadanie vedúcich okresných odborných sekcií Vedúcim okresných odborných sekcií, a vedúcim klubov okresu Žilina P O Z V Á N K A pozývame Vás na zasadanie vedúcich okresných odborných sekcií a vedúcich klubov strany Smer –SD za okres Žilina, ktoré sa uskutoční dňaZasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva Členom okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva     P O Z V Á N K A   pozývam Vás na zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční   dňa 27. apríla 2010(utorok) o 16,30 hod.,  v zasadačkeZasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva     P O Z V Á N K A   pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD, ktoré sa uskutoční   dňa 20. apríla 2010(utorok) o 16,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie,Pozývame Vás na prvé rokovanie OS RR a ZP Pozývame Vás na prvé rokovanie OS RR a ZP   Milí kolegovia!   Dovoľte aby som Vás pozvala na prvé rokovanie nasej Odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia, ktoré sa uskutoční dna: 14. apríla 2010 (streda) o 15:30 hod.   v priestoroch Okresnej kanceláriePozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT POZVÁNKA     pozývame* Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční     dňa 7. apríla 2010(streda) o 16,00 hod.,  v zasadačke predsedu Žilinského samosprávneho kraje Komenského 48, 010 01 Žilina        Na