Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva 30.03.2017

Vážení členovia sekcie a členovia klubu,
sociálnych vecí a zdravotníctvadovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie okresnej odbornej sekcie zdravotníctva a sociálnych vecí strany Smer – SD Žilina a Klubu Žilina Mesto, ktoré sa uskutoční
dňa 30. marca 2017 /štvrtok/o 15:00 hodine
v zasadacej miestnosti Okresnej kancelárie Smer – SD, ul. Komenského 6, 010 01 Žilina.Program :
1. Otvorenie
2. Aktuálna bytová situácia v meste Žilina (bezbariérové nájomné byty – úprava nájomného, finančná zábezpeka – medializácia, bytová situácia – ul. Bratislavská – unimobunky, pripravované zmeny vo VZN mesta ...).
3. Sociálne služby v meste (NP TSP v obciach I, projekt MOPS – rómske občianske hliadky, NP Potravinová pomoc, pripravované zmeny vo VZN mesta ...).
4. Rôzne/diskusia
5. Záver

Predpokladaný koniec zasadnutia : 16:00 hod.

S pozdravom
Dr. Slavomíra Brezovská, v.r.
vedúca sekcie

Mgr. Michaela Petríková v.r.
vedúca klubu