Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD

Vážení členovia sekcie,
sociálnych vecí a zdravotníctvadovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie okresnej odbornej sekcie zdravotníctva a sociálnych vecí strany Smer – SD Žilina,
dňa 24. novembra 2016 /štvrtok/o 15:30 hodine
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 ŽilinaProgram :
1. Otvorenie
2. Aktuálna bytová situácia v meste Žilina – ul. Bratislavská
3. Rôzne/diskusia
4. Záver

Predpokladaný koniec zasadnutia : 16:30 hod.

S pozdravom
Dr. Slavomíra Brezovská, v.r.
vedúca sekcie

Mgr. Michaela Petríková v.r.
vedúca klubu