Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 2.6.2016

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva,

ktoré sa uskutoční dňa 2.júna 2016 (štvrtok) o 15,30hod.,
v zasadačke okresnej kancelárie SMER – SD Komenského 6, 010 01 Žilina


Program:

  • 1. Otvorenie
  • 2. Reštitučný zákon
  • 3. Diskusia
  • 4. Rôzne a záver


Prosím o potvrdenie účasti. (pavolhrebenar@gmail.com, okresza@strana-smer.sk ) Ing. Pavol Hrebeňár