Varín

Vedúci klubu: Ľubomír Sečkár

mobil: 0905 238 097

web: www.zilina.strana-smer.sk

e-mail: seckarlubo@gmail.com