«Vedúci klubov»

 
Členská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v ŽilinePOZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline, ktorá sa uskutoční dňa 26. Septembra 2013 (štvrtok) o 17,00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku Program: 1. Otvorenie 2. Politické informácie 3. Voľby VUC 4. Rôzne (členské príspevky, uchádzači) 5.Členská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v ŽilinePOZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline, ktorá sa uskutoční dňa 7. Marca 2013 (štvrtok) o 17,00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku Program: 1. Otvorenie 2. Politické informácie (akcie MDŽ a letné akcie) 3. Činnosť klubov a sekcií 4.