«Vedúci klubov»

 
Rokovanie riadneho snemu okresnej organizácie SMER-SD v ŽilineVážená pani/ Vážený pán, dovoľte mi pozvať Vás ako delegáta na rokovanie RIADNEHO SNEMU OKRESNEJ ORGANIZÁCIE POLITICKEJ STRANY SMER –SOCIÁLNA DEMOKRACIA V ŽILINE, ktorý sa uskutoční 18. decembra 2012 (utorok) o 16.30 h v aule SOU – stavebného na Bôriku v Žiline, s programom: 16,30Zasadanie vedúcich klubov a vedúcich odborných sekcií Vedúcim okresných odborných sekcií, a vedúcim klubov okresu Žilina       P O Z V Á N K A   pozývame Vás na zasadanie vedúcich okresných odborných sekcií a vedúcich klubov strany Smer –SD za okres Žilina, ktoré sa uskutoční   dňa 6. novembraČlenská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v ŽilinePOZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline, ktorá sa uskutoční dňa 15. mája 2012 (útorok) o 17,00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku Program: 1. Otvorenie 2. Politické informácie 3. Rôzne 4. Diskusia 5. Záver S pozdravom Ing.Členská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v ŽilinePOZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline, ktorá sa uskutoční dňa 8. marca 2012 (štvrtok) o 17,00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku Program: 1. Otvorenie 2. Politické informácie 3. Voľby NR SR 4. Rôzne 5. Diskusia 6. Záver S