«Vedúci klubov»

 
Pozvánka na riadny snem okresnej organizácie STRANY SMER–SD v Žiline POZVÁNKA Vážená pani, Vážený pán,   dovoľte mi pozvať Vás ako delegáta, delegátku na rokovanie RIADNEHO SNEMU OKRESNEJ ORGANIZÁCIE strany SMER –SD v Žiline, ktorýPOZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline ktorá sa uskutoční dňa 29. septembra 2011 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku ProgramČlenská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline ktorá sa uskutoční dňa 16. júna (štvrtok) 2011 o 17.00 hod. v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku ProgramČlenská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline ktorá sa uskutoční dňa 10. marca (štvrtok) 2011 o 17.00 hod. v zasadačke  SOU – stavebného na Bôriku   Program