Členská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline 28.5.2015

POZVÁNKA
na členskú schôdzu

ktorá sa uskutoční dňa 28. Mája 2015 (štvrtok) o 17.00 hod.
v zasadačke na prízemí SOU- stavebného na Bôriku, Tulipánová 2, 010 01 Žilina

Program:
  • 1. Otvorenie
  • 2. Politické informácie
  • 3. Rôzne
  • 4. Diskusia
  • 5. Záver

S úctou

Ing. Igor Choma, v.r.
okresný predseda Smer – SD v Žiline