Členská schôdza Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline

POZVÁNKA
na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline,

ktorá sa uskutoční dňa 26. Septembra 2013 (štvrtok) o 17,00 hod.
v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku
Program:
  • 1. Otvorenie
  • 2. Politické informácie
  • 3. Voľby VUC
  • 4. Rôzne (členské príspevky, uchádzači)
  • 5. Diskusia
  • 6. Záver

S pozdravom

Ing. Igor Choma, v.r.
okresný predseda Smer – SD v Žiline