POZVÁNKA na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline

POZVÁNKA

na Členskú schôdzu Okresnej organizácie strany Smer-SD v Žiline

ktorá sa uskutoční dňa 29. septembra 2011 (štvrtok) o 17.00 hod.

v zasadačke na prízemí SOU – stavebného na Bôriku

Program :

1. Otvorenie

2. Politické informácie

3. Zmeny v odborných sekciách

4. Snem OO 

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Záver

 

S pozdravom

 

Ing. Igor Choma, v.r.

okresný predseda Smer – SD v Žiline