Divina

Vedúci klubu: Roman Husár

mobil: 0911 33 88 67

web: www.zilina.strana-smer.sk

e-mail: veduciklubu@gmail.com

 
Klubová schôdza strany Smer – SD v Dlhom Poli  POZVÁNKA na schôdzu členov a sympatizantov, ktorá sa uskutoční dňa 02. Marca 2013 (sobota) o 17,00 hod. v kultúrnom dome v obci Dlhé Pole S programom : • 1. Otvorenie • 2. Predstavenie nového vedúceho klubu • 3. Politické informácie • 4. Diskusia •