Klubová schôdza strany Smer – SD v Dlhom Poli

 POZVÁNKA

na schôdzu členov a sympatizantov,
ktorá sa uskutoční dňa 02. Marca 2013 (sobota) o 17,00 hod.
v kultúrnom dome v obci Dlhé Pole

S programom :
• 1. Otvorenie
• 2. Predstavenie nového vedúceho klubu
• 3. Politické informácie
• 4. Diskusia
• 5. Záver


S pozdravom


Roman Husár, v.r.
vedúci klubu Smer-SD pre obce
Divina, Divinka, Svederník, Dlhé Pole