Pozvánka na zasadanie klubu Brodno

Pozvánka

 

pozývam Vás na zasadanie klubu Brodno

ktoré sa uskutoční

dňa 19.novembra 2012 (pondelok) o 16,00 hod

 

 

Program :

1.      Plán činností a zasadaní klubu

2.      Návrh členov okresnej rady

 

Vaša účasť je nutná. Prosím o potvrdenie účasti.

 

 

 Ing. Marta Moravcová v.r.

vedúca klubu