Pozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince

Pozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince

Vážený členovia a sympatizanti strany SMER – sociálna demokracia, pozývame Vás na spoločné stretnutie

klubov Solinky- Bytčica a Vlčince, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2010

( štvrtok ) o 18.00 hod. v spoločných priestoroch DSS Osiková 26 (Solinky).

  

Program:

 

1. Otvorenie

2. Informácia o voľbách do NR SR

3. Informácia o ÚzP Žilina

4. Voľby do samosprávy

5. Diskusia

6. Záver