Schôdza klubov strany Smer - SD Solinky, Bytčica a Vlčince

Pozvánka na stretnutie klubu – Solinky- Bytčica, Vlčince,

ktorá sa bude konať dňa 9.2.2011 v DSS Osiková.

Predbežný program:

1. Otvorenie.

2. Informácie z Okresnej rady.

3. Informácie z VÚC a z Mestského zastupiteľstva mesta Žilina.

4. Petícia za zachovanie súčasne platného znenia ZP

5. Návrh plánu práce klubov na r.2011

6. Diskusia

7. Záver.