POZVÁNKA - Na oslavy 67. výročia SNP v Žiline - Trnovom

POZVÁNKA

  

Na oslavy 67. výročia SNP v Žiline -  Trnovom

 

Klub Strany   S M E R  - S D  Trnové Vás srdečne

pozýva  na stretnutie občanov pri príležitosti 67.výročia SNP, ktoré sa uskutoční v piatok

 

dňa 26.8.2011

 

Program osláv:

 

18,30 hod. - zraz občanov pred Kultúrnym domom v Trnovom, odkiaľ bude spoločný presun k pamätníku obetí 1. a 2. svetovej vojny a k hrobu padlých na miestnom cintoríne, kde budú položené kytice kvetov.

 

19,30 hod – presun občanov k Domu ovocinárov v Trnovom

 

20,00 hod.  -zapálenie vatry pri  Dome ovocinárov so   slávnostnými príhovormi a vystúpením hostí:

                   - miešaný spevácky zbor Trnovčan

                   - country skupina

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 

 

 

 

Klub Strany SMER – SD Trnové