Klubová schôdza strany Smer – SD v Rajeckých Tepliciach

 POZVÁNKA

na klubovú schôdzu strany Smer – SD v Rajeckých Tepliciach,
ktorá sa uskutoční dňa 29.11. 2012 o 18,00 hod.
V budove MsÚ Rajecké Teplice (miestnosť na prízemí v pravo)

S programom :
• Otvorenie
• Informácie člena Okresnej Rady
• Plán práce na rok 2013
• Príprava na voľby do VUV
• Diskusia
• Záver


Vaša účasť je nutná !


Miroslav Ondrušík, v.r.
vedúci klube