Rajec

Klub Rajec     (Čičmany, Fačkov, Rajecká Lesná, Šuja, Ďurčiná, Malá Čierna, Veľká Čierna, Rajec, Kľače,

                        Jasenové, Zbyňov)

Vedúci klubu: Peter Papala

 

Komunikačné pracovné dni od 8.30hod. do 16:00hod

mobil: 0907 803 848

web: www.zilina.strana-smer.sk/

e-mail: peter.papala@centrum.sk

 
Pozvánka na klubovú schôdzu - Rajec Pozvánka na klubovú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 6.4.2010/ utorok/   o 17°°   v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci, Námestie SNP 1, 015 01.   Program :   1.     Otvorenie 2.     Hosť : Členovia okresnej rady Smer- SD 3.     Návrh kandidátov do