Pozvánka na klubovú schôdzu - Rajec

Pozvánka na klubovú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 6.4.2010/ utorok/   o 17°°

 

v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci,

Námestie SNP 1, 015 01.

 

Program :

 

1.     Otvorenie

2.     Hosť : Členovia okresnej rady Smer- SD

3.     Návrh kandidátov do komunálnych volieb 2010

4.     Príprava Oslavy víťazstva nad fašizmom Kunerad 8.5.2010 / majáles/

5.     Diskusia

6.     Uznesenie

7.     Záver

 

 

 

Peter Papala

Vedúci klubu Rajeckej doliny