Pozvánka na klubovú schôdzu

Pozvánka

na klubovú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.10.2011/ štvrtok/ o 17°°

v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci, Námestie SNP 1, 015 01.

Program:

1. Otvorenie.

2. Hosť : Ing. Igor Choma

3. Predčasné voľby

4. Diskusia

5. Uznesenie

6. Záver

 

Peter Papala

Vedúci klubu Rajeckej doliny