Zasadnutie klubu Lietavská Svinná

Všetkých* Vás srdečne pozývam na zasadnutie klubu Lietavská Svinná, ktoré sa uskutoční

dňa 16. júna 2010 o 18,00 hod. v zasadačke ObÚ Porúbka.

Program :

1. Otvorenie a privítanie hostí

2. Zhodnotenie riešenia a prác na doterajších problémov obcí

3. Prednesenie nových tém na riešenie a diskusiu

4. Zhodnotenie volieb v obciach

5. Diskusia

6. Záver

S prianím pekného dňa,

Ing. Marcela Vancová

vedúca klubu

(V Lietavskej Lúčke, 7. júna 2010.)

 

 

Tel.: 0910 999 479, E-mail: marcela.vancova@gmail.com, Web : www.zilina.strana-smer.sk