Solinky

 
Zasadanie klubov Solinky - Bytčica a Vlčince Pozvánka na zasadanie klubov Solinky - Bytčica a Vlčince, ktorá sa uskutoční dňa 28.06.2012 (štvrtok) o 18.00hod. v Zariadení pre seniorov a DSS „Úsmev“, Osiková 26, Žilina Solinky ( v jedálni)   Program :                                 1.Otvorenie