Pozvánka na klubovú schôdzu - Solinky

Pozývam Vás na schôdzu klubu Solinky strany SMER-SD, ktorá sa uskutoční ktorá sa uskutoční

dňa 15.4.2010 (štvrtok) o 19°° hod.

v jedálni Domova sociálnych služieb na sídlisku Solinky, ul. Osiková

Program :

1. Otvorenie

2. Hosť : Členovia okresnej rady Smer- SD

3. Návrh kandidátov do komunálnych volieb 2010

4. Príprava Oslavy víťazstva nad fašizmom Kunerad 8.5.2010 / majáles/

5. Diskusia

6. Uznesenie

7. Záver