Zasadanie klubov Solinky - Bytčica a Vlčince

Pozvánka na zasadanie klubov Solinky - Bytčica a Vlčince, ktorá sa uskutoční dňa 28.06.2012 (štvrtok)
o 18.00hod. v Zariadení pre seniorov a DSS „Úsmev“, Osiková 26, Žilina Solinky ( v jedálni)

 

Program :

                                1.Otvorenie

                                2.Politické informácie a informácie z Okresnej rady

                                3.Informácie z Mestského zastupiteľstva a VÚC

                                4.Rôzne

                                5.Diskusia

                                6.Záver

 

 

Ing.Marian Cisarik ( 0903 821 365) – vedúci klubu Solinky-Bytčica
Bohumil Kostolný (0905 573 556) – vedúci klubu Vlčince