Členská schôdza Okresnej organizácie Smer-SD v Žiline 25.2.2016

POZVÁNKA
na členskú schôdzu

ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2016 (štvrtok) o 17,00 hod.,
v zasadačke na prízemí SOU - stavebného na Bôriku, Tulipánová 2, 010 01 Žilina

Program:
  • 1. Otvorenie
  • 2. Politické informácie
  • 3. Voľby 5.3.2016
  • 4. Rôzne
  • 5. Diskusia
  • 6. Záver

S úctou

Ing. Igor Choma, v.r.
okresný predseda Smer – SD v Žiline